Často kladené otázky


Druhý lekársky názor

Čo je to druhý názor?

Druhý názor znamená prediskutovať svoju diagnózu a liečbu s iným lekárom. Môže ísť o podrobnú diagnostiku alebo jednoduchší rozhovor o Vašej diagnóze a možnostiach liečby.

Prečo by som mal získať druhý názor?

Existuje mnoho dôvodov, prečo pacienti vyhľadávajú druhý (alebo tretí) lekársky názor:

  • Niektoré zdravotné situácie sú komplikované a lekári s rôznymi skúsenosťami a uhlami pohľadu Vám môžu pomôcť určiť správnu diagnózu.
  • Mnohí pacienti, ktorí podstupujú náročnú alebo život ohrozujúcu liečbu si chcú byť istí, že daná liečba je absolútne nevyhnutná, alebo že neexistujú žiadne iné alternatívne metódy.
  • Možnosti liečby sa rýchlo menia a vyvíjajú s pokrokom medicínskeho výskumu. Lekári z iných regiónov alebo špecializovaných výskumných centier môžu mať viac skúseností s najnovšími metódami liečby.
  • Niektoré ojedinelé zdravotné problémy si vyžadujú úzko špecializovaných lekárov.
  • Niekedy chce pacient a jeho rodina lepšie pochopiť jeho zdravotný stav alebo diagnózu, a ich lekár nie je schopný alebo ochotný túto požiadavku dostatočne splniť.

Robia lekári chyby?

Samozrejme, všetci robíme chyby. Lekárske chyby sú málo posudzované, ale odhady sa pohybujú v rozmedzí od 5% do 20%. Druhý lekársky názor môže znížiť chyby o 80% až 95%.

"Mýliť sa je ľudské, ale spoločnosť požaduje, aby lekári boli neomylní." Quality Initiatives: Anatomy and Pathophysiology of Errors Occurring in Clinical Radiology Practice

Bude sa môj lekár hnevať, keď požiadam o druhý lekársky názor?

Váš lekár by sa nemal hnevať. Ďalšie lekárske názory môžu pomôcť nájsť najlepšie možnosti pre vyriešenie Vášho zdravotného problému, obidvom – Vám aj Vášmu lekárovi. Vezmite Vaše zdravie do svojich rúk.


Diagnose.me služba

Akým spôsobom sú vyberaní špecialisti z Diagnose.me?

Hľadáme lekárov, ktorí sa zameriavajú na špecifickú lekársku oblasť a v danej oblasti dosiahli vysokú úroveň expertízy a skúseností. Hľadáme lekárov, ktorí sú rešpektovanými autoritami vo svojich odboroch. Mnohí z našich špecialistov sú vedúcimi oddelení, pôsobia v medzinárodných zdravotných organizáciách alebo vo výskumných inštitúciách. Hľadáme lekárov, ktorí disponujú excelentnými komunikačnými schopnosťami a sú tiež pedagógovia, keďže tieto schopnosti považujeme za kľúčové (a žiaľ často prehliadané).

Čo dostanem? Ako vyzerá posudok od špecialistu?

Príkladný posudok si môžete pozrieť tu: Odborný posudok a Multidisciplinárny odborný posudok. V posudku Vám špecialista podrobne popíše svoje zistenia, a ak je to možné, návrhy ďalších krokov. Špecialista odpovie na Vaše otázky, týkajúce sa jeho alebo jej špecializácie. Upozorňujeme, že lekár nepopisuje každú štúdiu/obrázok osobitne, posudzuje všetky dokopy v jednom komplexnom posudku.

Čo ak v posudku nenájdem to, čo som očakával?

Posudok bude obsahovať expertný názor špecialistov. Ani my, ani špecialista nie je schopný zmeniť závery správy tak, aby odrážali to, čo očakávate. V prípade, že s posudkom nie ste spokojný, Vašu sťažnosť postúpime našej Odbornej lekárskej komisii. Ak Odborná lekárska komisia usúdi, že posudok nespĺňa našu profesionálnu úroveň kvality, vrátime Vám peniaze, alebo ak to bude možné, zabezpečíme Vám náhradný posudok.

Môžem klásť špecialistovi dodatočné otázky?

Áno, môžete klásť dodatočné otázky, týkajúce sa záverov správy, a to jednoducho z Vášho Diagnose.me účtu. Počet otázok obmedzujeme na dve otázky pre jeden prípad do 14 dní od doručenia správy, a to z dôvodu udržania rovnakých poplatkov. Pre dôkladnejšiu dodatočnú diskusiu, ponúkajú mnohí z našich špecialistov video konzultáciu.

Budem rozumieť posudku?

Áno, naši špecialisti píšu posudky čo najzrozumiteľnejšie pre pacienta. Posudok musí byť napísaný v bežnom jazyku a byť zrozumiteľný pre ľudí bez lekárskej praxe.

Môžem hovoriť so špecialistom?

Áno, veľa z našich špecialistov ponúka možnosť video konzultácie. Trvá 15 minút a je potrebné si ju objednať do 14 dní od doručenia posudku.

Je web stránka a prenos dát bezpečný?

Áno. Žiadame len informácie, ktoré sú nevyhnutné pre zhodnotenie Vášho zdravotného stavu. Nepotrebujeme Vaše meno, adresu, alebo iné identifikačné údaje.

Môžem zrušiť svoj účet?

Áno, prosím kontaktujte nás, ak si prajete zrušiť svoj účet.

Môžem si pozrieť svoje lekárske snímky?

Neponúkame prehliadač obrázkov, ale existuje veľa dostupných prehliadačov. CD/DVD so snímkami často zahŕňa aj prehliadač. Alternatívne, napríklad OsiriX Lite (Mac) a Radiant (PC) sú prehliadače, ktoré odporúčame.

Môžem sa spoliehať iba na Diagnose.me posudok a na jeho základe sa rozhodnúť o ďalších krokoch v mojej liečbe?

Nie, Diagnose.me posudok je založený iba na informáciách, ktoré ste nášmu špecialistovi poskytli. Diagnose.me špecialista nemá príležitosť Vás osobne vyšetriť. Posudok sa zameriava na Vaše otázky a vzdeláva Vás o Vašom zdravotnom stave, aby ste boli schopní spraviť lepšie rozhodnutia ohľadom Vášho zdravia.

Môžem posudok použiť na súdne konanie?

Naše posudky sú zamerané na pomoc pacientom na ceste k uzdraveniu a nie sú určené na žiadne právne alebo regulačné konania. Z tohto dôvodu posudok vo všeobecnosti nehodnotí predošlé liečebné postupy, nehody alebo nesprávne liečebné praktiky ako možnú príčinu zdravotných ťažkostí. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akýkoľvek prípad, ak máme podozrenie, že správa bude použitá na tieto alebo podobné účely.

Môžu klienti z USA a Kanady využívať túto službu?

Bohužiaľ, klienti pochádzajúci z USA a Kanady nemôžu využívať naše služby z dôvodu právnych obmedzení v týchto krajinách. Viac informácií nájdete v Podmienkach používania


Objednanie správy

Príbuzný je chorý a potrebuje lekársky posudok, môžem objednať Diagnose.me posudok v jeho mene?

Áno, môžete si objednať posudok pre seba ako pacienta, alebo v mene inej osoby.

Aké informácie potrebujem mať k dispozícii, ak si chcem objednať Diagnose.me posudok?

Záleží na situácii. Akceptujeme akúkoľvek kombináciu nasledujúcich dokumentov:

  • Lekárske snímky, napríklad MRI alebo CT vyšetrenie, PET vyšetrenie, RTG snímky a ďalšie
  • Krvné testy
  • Lekárske správy
  • Biopsia a patologické výsledky
Radi by sme Vás upozornili, že Vaše medické údaje nemôžu byť staršie ako 1 rok. Staršie dáta akceptujeme iba pre porovnanie s novšou štúdiou. Taktiež by sme Vás radi upozornili, že lekárskej údaje týkajúce sa rôznych častí tela sa počítajú ako samostatná konzultácia. Každá situácia je iná a vždy nás môžete kontaktovať s prípadnými otázkami.

Ako pošlem svoje zdravotné dáta Diagnose.me špecialistovi?

Môžete ich nahrať on-line počas procesu objednávania alebo ich tiež poslať štandardnou poštou.

Môžem prerušiť proces objednávania a vrátiť sa k nemu neskôr?

Áno.

Koľko stojí lekársky posudok?

Každý špecialista si určuje svoju cenu na základe vlastnej preferencie. Pohybuje sa v rozmedzí od 50 do 300 EUR. Viac informácií o našich cenách nájdete tu.

Ako dlho trvá dodanie posudku?

Dodanie posudku trvá zvyčajne 2-5 pracovných dní v závislosti od špecialistu. Lehoty vzťahujúce sa na dodanie posudku začnú plynúť len vtedy, keď dodáte všetky informácie potrebné pre jeho vyhotovenie a po uzavretí Dohody o správe. Všetky dodacie lehoty na webovej stránke sú uvedené v pracovných dňoch a počítané od nasledujúceho dňa po dodaní potrebných dokumentov. Ak vás lekár/helpdesk požiada, aby ste poskytli doplňujúce informácie, dodacia lehota začne opäť plynúť vtedy, keď poskytnete všetky potrebné informácie alebo klientské dáta, o ktoré sme vás požiadali.

Môžem získať lekársky posudok v akomkoľvek jazyku?

Podporujeme viac ako 30 jazykov, všetky preklady zabezpečujú lekárski špecialisti. Upozorňujeme, že preklad posudku predĺži čas doručania o 2 pracovné dni.

Moje lekárske správy nie sú v anglickom jazyku. Môžete ich preložiť?

Áno, vaše lekárske dokumenty zhrnie a preloží pracovník s medicínskym vzdelaním. Upozorňujeme, že táto služba je potrebná pre všetkých klientov, ktorí predkladajú dokumentáciu v inom jazyku ako v anglickom a predlžuje lehotu dodania posudku o maximálne dva dni. Cenník k danej službe nájdete na našej stránke.

Môžem poslať špecialistovi viac dát a otázok po vytvorení prípadu?

Nie, pokiaľ si to nevyžiada sám špecialista.

Ako si vybrať správneho špecialistu?

Do úvahy treba brať hlavne špecializáciu. Špecializácia lekára určuje, na aké typy otázok môže odpovedať. Dôležitý rozdiel je hlavne medzi diagnostickými a ošetrujúcimi špecializáciami. Diagnostické špecializácie, akou je rádiológia a jej subšpecializácie, posúdia diagnózu. Špecializácie zaoberajúce sa liečbou, ako napríklad chirurgia alebo neurológia posudzujú liečbu. Bohužiaľ, rozdiel je častokrát nejasný. Ak si nie ste istí, môžete nás vždy opýtať.


Informácie pre firmy

Ponúkate služby pre kliniky?

Áno, ponúkame služby pre diagnostické kliniky, nemocnice a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Ponúkate služby prostredníctvom korporátnych partnerov?

Áno, ponúkame služby na paušálnej báze pre poisťovne, banky, poskytovateľov asistenčných služieb a iných korporátnych partnerov, ktorí poskytujú Diagnose.me služby svojim klientom ako bezplatný benefit alebo za poplatok (vrátane white label). Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na sales@diagnose.me.