Najvyššia možná kvalita

Diagnose.me je online platforma, ktorej cieľom je znížiť riziko chybnej diagnózy. Spája milióny pacientov s poprednými špecialistami z celého sveta. Aj keď sami nie sme poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zaoberáme sa citlivými zdravotnými problémami.

Aby sme našim pacientom zaistili najvyššiu možnú úroveň služieb, vytvorili sme Odbornú lekársku komisiu. Jej členovia sú vysoko uznávaní odborníci, ktorí sú svetovými lídrami v oblasti rádiológie alebo chirurgie.

Odborná lekárska komisia zabezpečuje kvalitu služieb v kľúčových oblastiach

  • Kontrola a schvaľovanie kvalifikácie každého špecialistu, ktorý vstúpi do Diagnose.me
  • Poradenstvo a konzultácia ohľadom lekárskych otázok
  • Nastavenie a udržiavanie najvyšších štandardov kvality

Viac o členoch Odbornej lekárskej komisie

member

Florian Wolf, MUDr., Prof.

Zástupca riaditeľa Oddelenia rádiológie
Som rádiológ certifikovaný Rakúskou komorou od roku 2002. Od apríla 2014 som viceprezidentom Divízie kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na Lekárskej Univerzite vo Viedni. Špecializujem sa na srdcovú rádiológiu, rovnako aj na intervenčnú rádiológiu a intervenčnú onkológiu, vrátane onkologického zobrazovania. Taktiež sa venujem aj svalovokostrovému zobrazovaniu. Som autorom a spoluautorom asi 40-tich publikácií v medzinárodných vedeckých časopisoch.

Diagnose.me je veľmi profesionálna medzinárodná služba so špecialistami z celého sveta. Prezerať si zoznam rádiológov na Diagnose.me je ako prezerať si encyklopédiu rádiológie.

member

Erik Robert Ranschaert, MUDr., PhD

Hlavný lekár, Diagnose.me,
Som klinický rádiológ vo veľkej fakultnej nemocnici na juhu Holandska. Moje hlavné oblasti záujmu sú brušná a svalovokostrová rádiológia, tiež vykonávam srdcové CT. Mám osobitný záujem o telerádiológiu a internetové aplikácie v rádiológii. Som členom tzv. Leadership Institute, ktorý spadá pod Európsku spoločnosť pre rádiológiu (ESR). Ten predstavuje vybranú skupinu odborníkov, ktorá prispieva k aktivitám ESR a konzultuje aktuálne problémy a otázky. Taktiež som členom podvýboru ESR pre informatiku a eHealth a nedávno som sa stal členom predstavenstva Európskej spoločnosti pre informatiku v medicínskom zobrazovaní.

Táto platforma je vytvorená pre širokú verejnosť. Lekárske posudky môžeme pacientom poskytnúť vo viac ako 20 jazykoch, čo nás odlišuje od konkurencie.

member

Valentin Sinitsyn, MUDr., PhD, Prof.

Prezident Európskej spoločnosti kardiologickej rádiológie, Rusko
V oblasti rádiológie mám viac ako 30-ročné skúsenosti. Pracoval som na Oddelení rádiológie Kardiologického centra v Moskve a posledných 5 rokov som pôsobil ako vedúci Oddelenia rádiológie v multiprofilovej federálnej nemocnici. Od roku 1996 vyučujem rádiológiu asistentov a študentov medicíny. Prednášal som na mnohých národných a medzinárodných stretnutiach. V období rokov 2012-2014 som bol prezidentom ESCR (Európska spoločnosť rádiológie srdca) a v roku 2014 aj prezidentom ECR (Európska rádiologická spoločnosť). Nedávno mi bolo udelené čestné členstvo v Americkej spoločnosti pre rádiológiu.

Diagnose.me predstavuje úplne nový prístup k druhému lekárskemu názoru. Služba je transparentná, užívateľsky prijateľná a priamočiara a poslúži čoraz viac rastúcemu počtu pacientov, ktorí hľadajú odbornú radu.

member

Bhavin Govindji Jankharia, MUDr.

Prezident Indickej rádiologickej a zobrazovacej asociácie, India
V rádiológii pôsobím už 18 rokov a za túto dobu som interpretoval viac ako 100-tisíc CT snímok a 75-tisíc skenov magnetickej rezonancie. Medzi moje hlavné záujmy patria hrudná, svalovo-kostrová a srdcová rádiológia a intervencia na základe snímkov. Som prezidentom Indickej rádiologickej a zobrazovacej asociácie a šéfredaktorom prestížneho magazínu Journal of Radiology & Imaging.

Diagnose.me je o väčších možnostiach pre pacienta. Diagnose.me umožňuje pacientom získať lepší prehľad o celej situácii, ktorú tak môžu mať viac pod kontrolou. My rádiológovia sa tak stávame ich advokátmi.

member

Frits Hendrik Binkhuysen , MUDr.

Bývalý prezident Rádiologickej spoločnosti v Holandsku, Holandsko
Som európsky certifikovaný rádiológ a v oblasti IT a zdravotníctva som aktívny od začiatku osemdesiatych rokov. Počas tohto obdobia som sa zúčastnil na mnohých projektoch v rámci digitálneho zobrazovania v Holandsku aj medzinárodne. Moje špecifické oblasti záujmu v rádiológii sú socioekonómia a internetové aplikácie (telerádiológia, e-health).

Som presvedčený, že druhý lekársky názor je potrebný. Neexistuje iná stránka, ktorá by ponúkala rovnaké služby v takej kvalite ako Diagnose.me.

member

Paul Algra, MUDr.

Rádiológ
Som európsky certifikovaný rádiológ špecializovaný v neurorádiológii, kostrovej a srdcovej rádiológii. Od roku 1992 som riaditeľom programu Rádiológy Residency v Medical Center Alkmaar v Holandsku. Okrem svojej lekárskej praxe, napísal som taktiež tri knihy o rádiológii a som spoluautorom 140 vedeckých publikácií, z ktorých 40 je možné nájsť na PubMed.

Som presvedčený, že druhý lekársky názor je potrebný. Neexistuje iná stránka, ktorá by ponúkala rovnaké služby v takej kvalite ako Diagnose.me.

member

Gerd Silberhumer, MUDr., Prof.

Docent Chirurgie
Mám viac ako 10 ročné skúsenosti vo všeobecnej chirurgii. Medzi moje hlavné špecializácie patrí kolorektálna chirurgia, chirurgická onkológia, minimálne invazívna chirurgia a transplantačná chirurgia. Vyštudoval som medicínu na Vienna Medical University a svoje postgraduálne štúdium v odbore chirurgickej onkológie a kolorektálnej chirurgie som absolvoval v Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberám hlavne kolorektálnym karcinómom a transplantácii. Som tiež členom vedeckého poradného orgánu Lumendi LTD. Táto organizácia sa zameriava na vývoj nových nástrojov pre endoskopické GI postupy.

Diagnose.me ponúka globálnu sieť lekárov v rôznych zdravotných špecializáciách a dáva klientom jednoduchý prístup k profesionálnym odporúčaniam ohľadom ich diagnózy a liečby.

member

Judith Pichler, MUDr., Prof.

Pediatrička
Som pediatrička a docentka špecializujúca sa na detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu. Mám viac ako 15 rokov skúseností v oblasti gastrointestinálnych, pankreatických a pečeňových ochorení a výživy. Absolvovala som stáž na oddelení pediatrickej gastroenterológie v nemocnici Great Ormond Street Hospital v Londýne. Od roku 2004 pracujem v tíme pre detskú gastroenterológiu a výživu a starám sa o hospitalizované a ambulantné deti s ochoreniami tráviaceho traktu, pacientov s vrodenými, akútnymi alebo chronickými ochoreniami pečene a pacientov po transplantácii pečene. Som aktívnou výskumníčkou v tejto oblasti, prednášam na medzinárodných konferenciách a som recenzentom viacerých lekárskych časopisov.

Diagnose.me ponúka druhý lekársky názor od množstva medzinárodných odborníkov a verím, že táto inovatívna služba výrazne ovplyvní zdravotnú starostlivosť pre ľudí na celom svete.

member

Claudia Weidekamm, MUDr., Prof.

Rádiologička
Som atestovaná rádiológička so zameraním na športovú medicínu a zobrazovanie artritídy s viac ako 20-ročnou praxou. Viac ako 18 rokov som pracovala v Rakúsku a bola som vedúcou sekcie funkčnej a morfologickej muskuloskeletálnej rádiológie na Viedenskej univerzite a predsedkyňou podvýboru pre zobrazovanie artritídy Európskej spoločnosti skeletálnej rádiológie (ESSR). V súčasnosti pracujem vo štátnej nemocnici ako aj v súkromnej ambulancii v Aucklande na Novom Zélande. Zameriavam sa najmä na zobrazovanie a intervencie v oblasti muskuloskeletálneho systému. Venujem sa pedagogickej činnosti a už viac ako 15 rokov som organizátorkou medzinárodných kurzov MSK v Rakúsku a na Novom Zélande. Som autorkou/spoluautorkou takmer 100 pôvodných publikácií a článkov.

Diagnose.me je ideálna platforma na získanie druhého lekárskeho názoru pri náročných diagnózach a poskytuje rýchle odpovede na otázky pacientov. Pacientom a ošetrujúcim odborníkom umožňuje jednoduchý prístup k objasneniu nálezov, odporúčaniam a pochopeniu ochorenia, čo vedie k najlepším výsledkom.

member

Sotirios Bisdas, MUDr., PhD, Prof.

Neurorádiológ
Som atestovaný neurorádiológ a vedúci MRI na neurorádiologickom oddelení v Národnej neurologickej nemocnici UCL. Od roku 2008 sa špecializujem na neurozobrazovanie u dospelých a detí, zobrazovanie chrbtice a zobrazovanie hlavy a krku. Som držiteľom titulu MSc. v odbore "pokročilá onkológia" a členstva vo významných európskych rádiologických spoločnostiach. Medzi moje klinické a výskumné odborné oblasti patrí CT, intraoperačné, pokročilé a funkčné MR a molekulárne MR-PET zobrazovanie pri nádoroch mozgu, degenerácii mozgu, traumatickom poškodení mozgu a cievnom zobrazovaní. Vediem tiež multidisciplinárne stretnutia zamerané na zobrazovanie pre oblasť lebečnej bázy, chrbtice a nádorov mozgu. Som autorom viac ako 200 recenzovaných publikácií a 10 knižných kapitol týkajúcich sa nádorov mozgu a chrbtice, epilepsie a ochorení hlavy a krku. Pôsobím ako člen redakčnej rady niekoľkých popredných časopisov v oblasti rádiológie a neurorádiológie a som členom Európskej neurorádiologickej rady a tajomníkom Európskej spoločnosti pre lekárske zobrazovanie a informatiku.

Diagnose.me je výrazným zlepšením oproti zastaralému spôsobu, keď pacienti museli cestovať k praktickému lekárovi alebo do nemocnice, aby získali druhý lekársky názor. Je to dôležitá služba pre pacientov a stáva sa súčasťou rutinnej zdravotnej starostlivosti. Diagnózy preverujú odborníci, ktorí poskytujú cenné rady na zabezpečenie najlepších klinických výsledkov bez zbytočných liečebných postupov alebo výdavkov.