Najvyššia možná kvalita

Diagnose.me je online platforma, ktorej cieľom je znížiť riziko chybnej diagnózy. Spája milióny pacientov s poprednými špecialistami z celého sveta. Aj keď sami nie sme poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zaoberáme sa citlivými zdravotnými problémami.

Aby sme našim pacientom zaistili najvyššiu možnú úroveň služieb, vytvorili sme Odbornú lekársku komisiu. Jej členovia sú vysoko uznávaní odborníci, ktorí sú svetovými lídrami v oblasti rádiológie alebo chirurgie.

Odborná lekárska komisia zabezpečuje kvalitu služieb v kľúčových oblastiach

  • Kontrola a schvaľovanie kvalifikácie každého špecialistu, ktorý vstúpi do Diagnose.me
  • Poradenstvo a konzultácia ohľadom lekárskych otázok
  • Nastavenie a udržiavanie najvyšších štandardov kvality

Pohľad našej Odbornej lekárskej komisie na budúcnosť medicíny.

Viac o členoch Odbornej lekárskej komisie

member

Florian Wolf, MUDr., Prof.

Zástupca riaditeľa Oddelenia rádiológie,
Som rádiológ certifikovaný Rakúskou komorou od roku 2002. Od apríla 2014 som viceprezidentom Divízie kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na Lekárskej Univerzite vo Viedni. Špecializujem sa na srdcovú rádiológiu, rovnako aj na intervenčnú rádiológiu a intervenčnú onkológiu, vrátane onkologického zobrazovania. Taktiež sa venujem aj svalovokostrovému zobrazovaniu. Som autorom a spoluautorom asi 40-tich publikácií v medzinárodných vedeckých časopisoch.

Diagnose.me je veľmi profesionálna medzinárodná služba s expertami z oblasti rádiológie z celého sveta. Zoznam lekárov na Diagnose.me je niečo ako encyklopédia Kto je kto v oblasti rádiológie.

member

Erik Robert Ranschaert, MUDr., PhD

Hlavný lekár, Diagnose.me,
Som klinický rádiológ vo veľkej fakultnej nemocnici na juhu Holandska. Moje hlavné oblasti záujmu sú brušná a svalovokostrová rádiológia, tiež vykonávam srdcové CT. Mám osobitný záujem o telerádiológiu a internetové aplikácie v rádiológii. Som členom tzv. Leadership Institute, ktorý spadá pod Európsku spoločnosť pre rádiológiu (ESR). Ten predstavuje vybranú skupinu odborníkov, ktorá prispieva k aktivitám ESR a konzultuje aktuálne problémy a otázky. Taktiež som členom podvýboru ESR pre informatiku a eHealth a nedávno som sa stal členom predstavenstva Európskej spoločnosti pre informatiku v medicínskom zobrazovaní.

Táto platforma je vytvorená pre širokú verejnosť. Lekárske posudky môžeme pacientom poskytnúť vo viac ako 20 jazykoch, čo nás odlišuje od konkurencie.

member

Valentin Sinitsyn, MUDr., PhD, Prof.

Prezident Európskej spoločnosti kardiologickej rádiológie, Rusko
V oblasti rádiológie mám viac ako 30-ročné skúsenosti. Pracoval som na Oddelení rádiológie Kardiologického centra v Moskve a posledných 5 rokov som pôsobil ako vedúci Oddelenia rádiológie v multiprofilovej federálnej nemocnici. Od roku 1996 vyučujem rádiológiu asistentov a študentov medicíny. Prednášal som na mnohých národných a medzinárodných stretnutiach. V období rokov 2012-2014 som bol prezidentom ESCR (Európska spoločnosť rádiológie srdca) a v roku 2014 aj prezidentom ECR (Európska rádiologická spoločnosť). Nedávno mi bolo udelené čestné členstvo v Americkej spoločnosti pre rádiológiu.

Diagnose.me predstavuje úplne nový prístup k druhému lekárskemu názoru. Služba je transparentná, užívateľsky prijateľná a priamočiara a poslúži čoraz viac rastúcemu počtu pacientov, ktorí hľadajú odbornú radu.

member

Bhavin Govindji Jankharia, MUDr.

Prezident Indickej rádiologickej a zobrazovacej asociácie, India
V rádiológii pôsobím už 18 rokov a za túto dobu som interpretoval viac ako 100-tisíc CT snímok a 75-tisíc skenov magnetickej rezonancie. Medzi moje hlavné záujmy patria hrudná, svalovo-kostrová a srdcová rádiológia a intervencia na základe snímkov. Som prezidentom Indickej rádiologickej a zobrazovacej asociácie a šéfredaktorom prestížneho magazínu Journal of Radiology & Imaging.

Diagnose.me je o väčších možnostiach pre pacienta. Diagnose.me umožňuje pacientom získať lepší prehľad o celej situácii, ktorú tak môžu mať viac pod kontrolou. My rádiológovia sa tak stávame ich advokátmi.

member

Frits Hendrik Binkhuysen , MUDr.

Bývalý prezident Rádiologickej spoločnosti v Holandsku, Holandsko
Som európsky certifikovaný rádiológ a v oblasti IT a zdravotníctva som aktívny od začiatku osemdesiatych rokov. Počas tohto obdobia som sa zúčastnil na mnohých projektoch v rámci digitálneho zobrazovania v Holandsku aj medzinárodne. Moje špecifické oblasti záujmu v rádiológii sú socioekonómia a internetové aplikácie (telerádiológia, e-health).

Som presvedčený, že druhý lekársky názor je potrebný. Neexistuje iná stránka, ktorá by ponúkala rovnaké služby v takej kvalite ako Diagnose.me.

member

Paul Algra, MUDr.

Rádiológ,
Som európsky certifikovaný rádiológ špecializovaný v neurorádiológii, kostrovej a srdcovej rádiológii. Od roku 1992 som riaditeľom programu Rádiológy Residency v Medical Center Alkmaar v Holandsku. Okrem svojej lekárskej praxe, napísal som taktiež tri knihy o rádiológii a som spoluautorom 140 vedeckých publikácií, z ktorých 40 je možné nájsť na PubMed.

Som presvedčený, že druhý lekársky názor je potrebný. Neexistuje iná stránka, ktorá by ponúkala rovnaké služby v takej kvalite ako Diagnose.me.

member

Gerd Silberhumer, MUDr., Prof.

Docent Chirurgie
Mám viac ako 10 ročné skúsenosti vo všeobecnej chirurgii. Medzi moje hlavné špecializácie patrí kolorektálna chirurgia, chirurgická onkológia, minimálne invazívna chirurgia a transplantačná chirurgia. Vyštudoval som medicínu na Vienna Medical University a svoje postgraduálne štúdium v odbore chirurgickej onkológie a kolorektálnej chirurgie som absolvoval v Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberám hlavne kolorektálnym karcinómom a transplantácii. Som tiež členom vedeckého poradného orgánu Lumendi LTD. Táto organizácia sa zameriava na vývoj nových nástrojov pre endoskopické GI postupy.

Diagnose.me ponúka globálnu sieť lekárov v rôznych zdravotných špecializáciách a dáva klientom jednoduchý prístup k profesionálnym odporúčaniam ohľadom ich diagnózy a liečby.