Služby a cenník

ODBORNÝ POSUDOK

  • Jeden lekár podľa Vášho výberu
  • Čas doručenia 1 až 7 dní
  • Posudok písaný štýlom zrozumiteľným aj pre laika
  • Osobná klientská podpora od nášho pracovníka cez chat alebo telefón
100€ - 250€

MULTIDISCIPLINÁRNY POSUDOK

  • Tím lekárov podľa Vášho výberu. Tím pracuje spoločne tak, aby posúdil zdravotný problém zo všetkých hľadísk.
  • Čas doručenia 10 dní
  • Posudok písaný štýlom zrozumiteľným aj pre laika
  • Osobná klientská podpora od nášho pracovníka cez chat alebo telefón
650€ - 1500€

Dodatočné služby

k dispozícii s vaším odborným posudkom
Preklad posudku
Preklad posudku do 25 jazykov (vyhotovený do 2 dní)
40€
Video rozhovor s doktorom
Nasledujúci video hovor s Vami vybratým doktorom ohľadne Vášho prípadu
50€ - 100€
Ďalšie dokumenty
Nahrajte ďalšie dokumenty pre doktora (nad dovolený limit dokumentov)
20%
z ceny doktora za každý ďalší dokument (min. 20 EUR za štúdiu)
Poštovné
Spätné zaslanie Vášho CD, DVD alebo USB kľúča
20€
Zhrnutie lekárskych dokumentov
Zhrnutie a preloženie lekárskych dokumentov pracovníkom s medicínskym vzdelaním. Služba je potrebná pre všetkých klientov, ktorí predkladajú dokumentáciu v inom jazyku ako v anglickom a predlžuje lehotu dodania posudku o maximálne dva dni.
10€

Prečo majú špecialisti rozličné ceny a doby doručenia?

Každý doktor na Diagnose.me si určuje vlastný poplatok a dobu doručenia za odborný posudok. Poplatok zväčša odráža cenovú úroveň v krajine lekára, úroveň skúseností, dopyt po jeho službách od užívateľov Diagnose.me alebo aj dobu doručenia posudku.

Nižšia cena neznamená nižšiu kvalitu. Všetci špecialisti na Diagnose.me sú uznávaní odborníci.