Milivoj Jovancevic, MUDr., PhD, Prof.

Schválila Odborná lekárska komisia dňa 28.06.2017

Milivoj Jovancevic, MUDr., PhD, Prof.

Self-employment, Pediatric Office Dr Milivoj Jovancevic, Zagreb (Croatia)

Pediater Jeden zo špičkových európskych pediatrov, špeciálne sa sústreďuje na preventívnu medicínu a na duševné zdravie. Má takmer 30-ročné skúsenosti v oblasti pediatrie a takmer 40 rokov pôsobí ako lekár. Profesor, vedecký pracovník, autor vzdelávacej knihy pre verejnosť a dvoch učebníc.

S čím dokážem pomôcť
Pediater
Počet rokov praxe
38 rokov
Môže posúdiť
Tento špecialista akceptuje aj pediatrické prípady.
Písomný posudok
150
Času dodania
4 pracovné dni
Videokonzultácia
150
O mne

Som jedným zo špičkových európskych pediatrov, špeciálne sa sústreďujem na preventívne programy a na mentálne zdravie detí. V Chorvátsku som známou autoritou v oblasti pediatrie, keďže som publikoval náučnú knihu pre rodičov a niekoľko učebníc na túto tému. Takmer 15 rokov učím na Lekárskej fakulte a okrem toho aj na katedre psychológie, na Fakulte práva a na Pedagogickej fakulte – to všetko na univerzite v Záhrebe.

Od roku 1997 mám aj súkromnú prax v Záhrebe. Predtým som viedol oddelenie pediatrie v zdravotníckom zariadení “Tresnjevka” v Záhrebe, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť viac ako 150 000 obyvateľom.

Mám vzdelanie z rozličných odborov medicíny – postgraduálne štúdium z pediatrie, onkológie a cytológie. Získal som vzdelanie aj v oblasti starostlivosti o duševné zdravie (Bálint Education, rodinné centrum – škandinávsky Kemplerov inštitút). Jednou z oblastí môjho záujmu je preventívna medicína, som autorom národnej smernice očkovacích postupov u detí, ktorú som vytvoril v roku 2008.

Od roku 1993 sa v spolupráci s UNHCR, Save the Children (Švédsko) a francúzskou humanitárnou organizáciou Partage zúčastňujem na programoch psychosociálnej pomoci v utečeneckých táboroch v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. Okrem toho som bol vedúcim špecializovaných programov na pomoc matkám a deťom. V roku 2004 som získal doktorát na tému Vplyv vojny na rast a rozvoj detí. Zameriavam sa matky-utečenkyne a ich deti a na vývoj detí bez rodičov. Od roku 2006 spolupracujem s UNICEF ako špičkový expert v oblasti raného vývoja dieťaťa.

Som aktívnym členom v národných a medzinárodných lekárskych asociáciách a spoločnostiach. Organizoval som 6 medzinárodných konferencií, získal som viacero cien a pozývajú ma ako prednášateľa na mnohé medzinárodné podujatia. Publikoval som 80 odborných článkov v národných a medzinárodných odborných časopisoch, napísal dve učebnice a knihu pre širokú verejnosť s názvom Prvé roky – prečo sú také dôležité? Kniha vyšla už v deviatej reedícii.

Skúsenosti a vzdelanie
 • Apríl 2017 - Máj 2023
  Associate professor, Zagreb Medical School, Zagreb (Croatia)
 • Január 1997 - Január 2022
  Self-employment, Pediatric Office Dr Milivoj Jovancevic, Zagreb (Croatia)
 • Január 2004 - Január 2004
  Title Primarius, Ministry of Health, Zagreb (Croatia)
 • Január 1993 - Január 1996
  Pediatrician, Pediatric Department, Medical Health Care Center Tresnjevka, Zagreb (Croatia)
 • Január 1986 - December 1990
  Residency in pediatrics, Pediatric Department, University Hospital Rebro, Zagreb (Croatia)
 • Január 1981 - December 1986
  General practitioner, Department for labor and sports medicine, Medical Health Care Center Tresnjevka, Zagreb (Croatia)
Licencie a členstvá
Člen:
 • President of the Croatian Society for Preventive and Social Pediatrics (2004-2008)
 • Head of the Primary Health Care Committee (2002 – 2005)
 • European Society for Social Pediatrics and Child Health (leader of the group for development of pediatric practice, member of an Executive Board)
 • World Psychiatric Association
 • Program Coordinator within Croatian Psychiatric Association
 • Member of a Committee for Primary Health Care Reform within Ministry of Health
 • Member of a Primary Healthcare Section within the Croatian Medical Chamber (2004-2008)
 • Brighton Collaboration Group setting standards for management and evaluation for pain following vaccination
 • Global Expert Group on Respiratory Viruses
Jazyky

English, Hrvatski, plus 22 jazykov s odborným prekladom