Milivoj Jovancevic, MUDr., PhD, Prof.

Schválila Odborná lekárska komisia dňa 28.06.2017

Milivoj Jovancevic, MUDr., PhD, Prof.

pediatrician, medical consultant, Child Policlinic Salvea, Zagreb (Chorvátsko)

Pediater Jeden zo špičkových európskych pediatrov, špeciálne sa sústreďuje na preventívnu medicínu a na duševné zdravie. Má takmer 30-ročné skúsenosti v oblasti pediatrie a takmer 40 rokov pôsobí ako lekár. Profesor, vedecký pracovník, autor vzdelávacej knihy pre verejnosť a dvoch učebníc.

S čím dokážem pomôcť
Pediater
Počet rokov praxe
39 rokov
Môže posúdiť
Tento špecialista akceptuje aj pediatrické prípady.
Písomný posudok
150
Času dodania
4 pracovné dni
Videokonzultácia
150
O mne

Som jedným zo špičkových európskych pediatrov, špeciálne sa sústreďujem na preventívne programy a na mentálne zdravie detí. V Chorvátsku som známou autoritou v oblasti pediatrie, keďže som publikoval náučnú knihu pre rodičov a niekoľko učebníc na túto tému. Takmer 15 rokov učím na Lekárskej fakulte a okrem toho aj na katedre psychológie, na Fakulte práva a na Pedagogickej fakulte – to všetko na univerzite v Záhrebe.

Od roku 1997 mám aj súkromnú prax v Záhrebe. Predtým som viedol oddelenie pediatrie v zdravotníckom zariadení “Tresnjevka” v Záhrebe, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť viac ako 150 000 obyvateľom.

Mám vzdelanie z rozličných odborov medicíny – postgraduálne štúdium z pediatrie, onkológie a cytológie. Získal som vzdelanie aj v oblasti starostlivosti o duševné zdravie (Bálint Education, rodinné centrum – škandinávsky Kemplerov inštitút). Jednou z oblastí môjho záujmu je preventívna medicína, som autorom národnej smernice očkovacích postupov u detí, ktorú som vytvoril v roku 2008.

Od roku 1993 sa v spolupráci s UNHCR, Save the Children (Švédsko) a francúzskou humanitárnou organizáciou Partage zúčastňujem na programoch psychosociálnej pomoci v utečeneckých táboroch v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. Okrem toho som bol vedúcim špecializovaných programov na pomoc matkám a deťom. V roku 2004 som získal doktorát na tému Vplyv vojny na rast a rozvoj detí. Zameriavam sa na matky-utečenkyne a ich deti a na vývoj detí bez rodičov. Od roku 2006 spolupracujem s UNICEF ako špičkový expert v oblasti raného vývoja dieťaťa.

Som aktívnym členom v národných a medzinárodných lekárskych asociáciách a spoločnostiach. Organizoval som 6 medzinárodných konferencií, získal som viacero cien a pozývajú ma ako prednášateľa na mnohé medzinárodné podujatia. Publikoval som 80 odborných článkov v národných a medzinárodných odborných časopisoch, napísal dve učebnice a knihu pre širokú verejnosť s názvom Prvé roky – prečo sú také dôležité? Kniha vyšla už v deviatej reedícii.

Skúsenosti a vzdelanie
 • Február 2023 - Dnes
  pediatrician, medical consultant, Child Policlinic Salvea, Zagreb (Chorvátsko)
 • Apríl 2017 - Máj 2023
  Associate professor, Zagreb Medical School, Zagreb (Chorvátsko)
 • Január 1997 - Január 2022
  pediatrician, medical consultant at Child Policlinic Salvea, Zagreb, Zagrebacka cesta 126, Croatia, Pediatric Office Dr Milivoj Jovancevic, Zagreb (Chorvátsko)
 • Január 2004 - Január 2004
  Title Primarius, Ministry of Health, Zagreb (Chorvátsko)
 • Január 1993 - Január 1996
  Pediatrician, Pediatric Department, Medical Health Care Center Tresnjevka, Zagreb (Chorvátsko)
 • Január 1986 - December 1990
  Residency in pediatrics, Pediatric Department, University Hospital Rebro, Zagreb (Chorvátsko)
 • Január 1981 - December 1986
  General practitioner, Department for labor and sports medicine, Medical Health Care Center Tresnjevka, Zagreb (Chorvátsko)
Licencie a členstvá
Člen:
 • President of the Croatian Society for Preventive and Social Pediatrics (2004-2008)
 • Head of the Primary Health Care Committee (2002 – 2005)
 • European Society for Social Pediatrics and Child Health (leader of the group for development of pediatric practice, member of an Executive Board)
 • World Psychiatric Association
 • Program Coordinator within Croatian Psychiatric Association
 • Member of a Committee for Primary Health Care Reform within Ministry of Health
 • Member of a Primary Healthcare Section within the Croatian Medical Chamber (2004-2008)
 • Brighton Collaboration Group setting standards for management and evaluation for pain following vaccination
 • Global Expert Group on Respiratory Viruses
Jazyky

English, Hrvatski, plus 22 jazykov s odborným prekladom