Rambam Health Care Campus

Schválila Odborná lekárska komisia dňa 08.06.2017

Rambam Health Care Campus

Izrael

Inštitúcia Rambam – Klinika pre alergie, klinickú imunológiu a AIDS slúži pre pacientov s alergiami, autoimúnnymi ochoreniami, ktorí sú imunokompromisní na AIDS. Na klinike prebieha vzdelávanie lekárov, laboratórnych pracovníkov a študentov medicíny. Klinika je pričlenená k Lekárskej fakulte Izraelského… Rambam poskytuje komplexné lekárske služby vo všetkých medicínskych odboroch a je referenčným centrom pre 12 oblastných nemocníc. Služby zdravotníckeho zariadenia Rambam využívajú aj Izraelské obranné sily, Mierové sily OSN a americká 6. flotila. Rambam sa zúčastňuje na najmodernejšom výskume v…

Tento špecialista akceptuje aj pediatrické prípady.
Písomný posudok
500
Času dodania
7 pracovných dní
Videokonzultácia
neposkytuje
O mne

Zdravotnícke zariadenie Rambam je univerzitná nemocnica s 1 000 lôžkami, ktorá slúži viac ako 2 miliónom obyvateľom severného Izraela. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých lekárskych špecializáciách a je terciárnym referenčným centrom pre 12 oblastných nemocníc. Naším cieľom je pokryť celé spektrum starostlivosti o pacienta od najlepších liečebných metód a terapií až po podporu klinického výskumu. Naša nemocnica má Akreditáciu JCI (Joint Commission International – čo znamená zlatý štandard v globálnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti).

Zdravotnícke zariadenie Rambam sa nedávno stalo jednou z najväčšmi odporúčaných nemocníc v Izraeli. Okrem toho, že túto nemocnicu využívajú obyvatelia severného Izraela, slúži aj príslušníkom severného velenia Izraelských obranných síl, Mierovým silám OSN a americkej 6. flotile. Mnohí lekári, ktorí pôsobia v zariadení Rambam, sú známi vo svete ako vynikajúci odborníci vo svojej špecializácii. Lekári participujú na špičkových výskumných projektoch, aby ponúkli nové terapie a liečbu nielen svojim pacientom, ale širšej komunite pacientov vo svete.

Zdravotnícke zariadenie Rambam je pričlenené k Lekárskej fakulte Izraelského technologického inštitútu.

Fotografie
Licencie a členstvá
  • n/a, Izrael
Jazyky

English, plus 22 jazykov s odborným prekladom