Oncompass Medicine

Schválila Odborná lekárska komisia dňa 04.08.2017

Oncompass Medicine

Švajčiarsko

Inštitúcia ONCOMPASS™ pomáha onkologickým pacientom a ošetrujúcim lekárom nájsť najvhodnejšiu personalizovanú liečbu rakoviny. Naša metóda je založená na molekulárnej diagnostike, využíva jedinečný softvérový nástroj riadený umelou ineligenciou, ktorá spracúva a aplikuje vedecké objavy a skúsenosti z sveta. ONCOMPASS™ pomáha onkologickým pacientom a ošetrujúcim lekárom nájsť najvhodnejšiu personalizovanú liečbu rakoviny. Naša metóda je založená na molekulárnej diagnostike, využíva jedinečný softvérový nástroj riadený umelou ineligenciou, ktorá spracúva a aplikuje vedecké objavy a skúsenosti z sveta.

Tento špecialista akceptuje aj pediatrické prípady.
Písomný posudok
1500
Času dodania
5 prac. dní
Videokonzultácia
100
O mne

OncompassTM Medicine je medzinárodná molekulárna diagnostická služba poskytujúca terapeutické informácie a relevantné podklady na spresnenie onkologickej diagnózy, ktorá pomáha onkológom definovať pre pacienta najvhodnejšiu stratégiu liečby rakoviny a pacientovi nájsť najlepšiu personalizovanú liečbu rakoviny založenú na jedinečnej klinickej interpretácii výsledkov molekulárnej diagnostiky.

Oncompass Molecular Tumour Board vyvíja informačné technológie, metódy a systémy na výber správnej molekulárnej diagnostiky a poskytuje klinickú interpretáciu molekulárnych genetických rakovinových zmien.

Oncompass v spolupráci s onkológmi poskytuje relevantné molekulárne a klinické informácie na vyhodnotenie liečebných možností a pomáha pacientom získať prístup k novým terapiám a klinickým testom.

Oncompass prostredníctvom svojej pobočky Oncompass Medicine Maďarsko založenej v roku 2003 alebo v spolupráci s partnerskými nemeckými alebo americkými laboratóriami poskytuje aj najmodernejšie NGS multigénové testy a FISH testy, ako aj IHC pre onkologických pacientov v Európe.

Oncompass funguje prostredníctvom švajčiarskej a maďarskej pobočky, do ktorých prichádzajú vzorky z celej Európy. Nedávno Oncompass rozšíril sieť svojich pobočiek, resp. nadviazal spoluprácu s distribútormi v Rumunsku, Českej republike, Bulharsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Rusku a Turecku. V roku 2018 plánuje spustiť v USA svoj nový klinický podporný rozhodovací system – špeciálnu kalkulačku Oncompass Precision Medicine Calculator, ktorá pracuje na báze cloud computingu. Kalkulačka využíva patentované algoritmy a umelú inteligenciu na spracovanie veľkého počtu nových vedeckých a klinických údajov od tisícok pacientov a na ich základe vyhľadáva najvhodnejšiu a najúčinnejšiu liečbu.

Oncompass Medicine, ktorú pred štrnástimi rokmi založili dvaja lekári a jeden výskumný pracovník, bola už niekoľkokrát počas svojej existencie prvou inštitúciou, ktorá použila molekulárnu diagnostiku na podporu klinického liečenia rakoviny. Napríklad v roku 2003 prvýkrát v histórii pacient dostal cielenú terapiu, ktorá korešpondovala s jeho EGFR “driver” génovou mutáciou. Vďaka nej prežil ďalšie roky bez progresie. Dr. Istvan Petak, PhD. sa ako prednášateľ pravidelne zúčastňuje na medzinárodných konferenciách zameraných na personalizovanú onkológiu a molekulárnu diagnostiku (zúčastnil sa napr. na výročnej konferencii Európskej spoločnosti pre medicínsku onkológiu, alebo na konferencii Personalizovaný svet medicíny v San Franciscu).

Vlastníkmi Oncompassu sú súkromné osoby (vrátane renomovaných európskych vedcov a lekárov a medzinárodných investorov v oblasti zdravotníctva) a PortfoLion (Fond rizikového kapitálu v rámci programu JEREMIE vyhláseného Európskou komisiou).

Assoc. Prof. Istvan Petak, MD, PhD

ŠPECIALIZÁCIE: physician, molecular pharmacologist, expert in molecular oncology, trained in the US (Fulbright Scholar)  •  SKÚSENOSTI: 20 rokov
MD, Phd, founder and Scientific Director of Oncompass, molecular pharmacologist trained in the US (Fulbright Scholar) and in Hungary. He is a lecturer at the University of Illinois at Chicago, and at the Semmelweis University, Budapest. He is one of the pioneers of molecular diagnostics of targeted therapies worldwide, with several important publications (eg. in Nature Reviews Drug Disc., Journal of Mol. Diagn.). He is the inventor of the Precision Medicine Calculator, the first of its kind decision support program to help oncologists and patients to find the right personalized treatment strategy. He has been invited speaker in several international oncological conferences (eg. most recently at ESMO (European Society of Medical Oncology in 2017). He is a member of ESMO, ASCO (American Socitey of Clinical Oncology), Swiss Group for Clinical Cancer Research. He has also been advisory board member in global “molecular” boards of large pharma companies.
Licencie a členstvá
  • n/a, Švajčiarsko
Jazyky

English, plus 22 jazykov s odborným prekladom