Janka Hulíková, MUDr.

Schválila Odborná lekárska komisia dňa 03.09.2019

Janka Hulíková, MUDr.

Lekár, Hematologická ambulancia, Centrum hemostázy a trombózy, Košice (Slovensko)

Hematológ Hematológ a transfuziológ v Centre hemostázy a trombózy v Košiciach. Venuje sa poruchám zrážania krvi ako aj diagnostikovaniu, sledovaniu, manažovaniu a liečbe pacientov s vrodenými získanými poruchami hemostázy.

S čím dokážem pomôcť
Hematológ
Počet rokov praxe
13 rokov
Môže posúdiť
Blood lab results
Tento špecialista akceptuje aj pediatrické prípady.
Písomný posudok
50
Času dodania
3 pracovné dni
Videokonzultácia
neposkytuje
O mne

Od roku 2008 pracujem v hematologickej ambulancii Centra hemostázy a trombózy v Košiciach. Centrum je úzko špecializované na poruchy zrážania krvi, diagnostikujeme, sledujeme, manažujeme a liečime pacientov s vrodenými a získanými poruchami hemostázy. Našu klientelu tvoria predovšetkým pacienti so žilovým a tepnovým tromboembolizmom, hyperkoagulačné stavy, ženy s gynekologickými a tehotenskými komplikáciami a sterilitou, pacientky podstupujúce výkony asistovanej reprodukcie a pacienti s krvácavými ochoreniami.

V roku 2004 som ukončila svoje štúdium v Košiciach v odbore Všeobecné lekárstvo. V roku 2013 som získala Atestáciu v špecializovanom odbore Hematológia a transfuziológia. V roku 2018 som získala Certifikačnú skúšku na výkon certifikovanej pracovnej činnosti – Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy.

Skúsenosti a vzdelanie
 • Január 2008 - Dnes
  Lekár, Hematologická ambulancia, Centrum hemostázy a trombózy, Košice (Slovensko)
 • September 2013
  Atestácia I. stupňa, Hematológia a transfuziológia, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
 • September 2004
  Všeobecné lekárstvo, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice (Slovensko)
Licencie a členstvá
Člen:
 • Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu
 • Slovenská Lekárska Komora
Jazyky

English, Slovenčina, plus 22 jazykov s odborným prekladom