Janette Šimková

Janette Šimková

Vzťahová koučka

 

Je priekopníčkou life koučingu na Slovensku a počas svojej dvanásťročnej praxe s tromi tisíckami odkoučovaných hodín pomohla mnohým klientom zmeniť pohľad na život. Vedie ľudí k tomu, aby sa nevracali späť k pokusom o nový začiatok, ale začínali tam, kde prestali a vytvorili tak nový koniec.

O mne

Som certifikovaný kouč RCS, absolvovala som intenzívny tréningový program Results Coaching Systems akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov (ICF). Modelu pre koučing párov a rodiny som sa učila u jednej z najlepších súčasných koučiek na svete – Dr. Marilyn Atkinson, PhD., ktorá je medzinárodne uznávanou školiteľkou koučov. Absolvovala som certifikovaný tréning Family and couples coaching od Erickson College International. Som absolventkou dvojročného psychologického výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch v Coachinplus pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika. Využitiu princípov a techník Motivačných rozhovorov, ktoré sú komunikačným prístupom zameraným na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene, som sa učila v 60-hodinovom výcviku u Dr. Jana Soukupa. Som členkou Európskej rady pre koučovanie a mentorovanie (EMCC).

Expertíza

Vzťahový koučing, párové a manželské poradenstvo, životný koučing

Dĺžka praxe

12 rokov