Balík testov: <b>Prevencia žena</b>

Balík testov: Prevencia žena

 

Význam testovania

Prevencia je jeden z najdôležitejších krokov v starostlivosti o vlastné zdravie. Ide v nej najmä o vyhľadávanie rizík, ktoré sú spojené s chorobami a o udržiavanie optimálneho stavu zdravia. Vďaka našim testom môžete samostatne manažovať svoj zdravotný stav. Prevencia dokáže odhaliť riziko vzniku rôznych civilizačných ochorení. Patria sem najmä srdcovocievne ochorenia či metabolické poruchy. Žien sa navyše týkajú aj výrazné hormonálne zmeny, ktoré sú spojené s prirodzeným starnutím organizmu.

Výskyt

Civilizačné ochorenia ako sú ateroskleróza, obezita, vysoký tlak krvi a ďalšie postihujú až 40 % obyvateľov na Slovensku. Štvrtina cukrovkárov o svojom ochorení ani nevie. Približne každý 10. – 15. človek má určitý stupeň poškodenia obličiek. Zvýšené hodnoty pečeňových parametrov sú prítomné až u 20 % dospelej populácie. Optimálne hodnoty vitamínu D dosahuje asi len 43 % ľudí a určitý stupeň málokrvnosti sa vyskytuje približne u štvrtiny Slovákov.

Príznaky

Testovanie je vhodné kedykoľvek, aj v období, keď nemáte príznaky ochorenia alebo vás trápia neurčité zdravotné problémy, ktoré neviete, odkiaľ pramenia. Úlohou testovania je vyhľadať príčinu problému ešte pred tým, než sa naplno prejaví ako závažné ochorenie.

Podrobnosti

Balíky Prevencia ženy obsahujú desiatky testov, ktoré sa zameriavajú na zmeny v organizme, ktoré predchádzajú najčastejším ochoreniam vzhľadom na vek. Neistota a nevedomosť môžu byť pri zdraví veľkým stresovým faktorom. Vďaka našim testom zistíte, do akej miery máte svoje zdravie pod kontrolou. Balíčky moderných testov vám dávajú do rúk možnosti, ako sa zodpovedne postaviť ku svojmu zdravotnému stavu – nielen kvôli sebe, ale aj kvôli svojim blízkym.

Zoznam

Krvný obraz s diferenciálom

Glukóza

Kreatinín

Kyselina močová

Alanínaminotransferáza (ALT)

TSH - hormón štítnej žľazy

Feritín

Vitamín D

Cholesterol (pre 30+ a 40+)

Triacylglyceroly (pre 30+ a 40+)

Vápnik (pre 30+ a 40+)

Horčík (pre 30+ a 40+)

Chemické vyšetrenie moču (pre 30+ a 40+)

Močový sediment (pre 30+ a 40+)

Folikuly stimulujúci hormón (FSH, pre 40+)

Luteinizačný hormón (LH, pre 40+)

Estradiol (pre 40+)