Balík testov: <b>Stres</b>

Balík testov: Stres

 

Význam testovania

Stres je komplexná reakcia organizmu na hroziace nebezpečenstvo, ktorým sa snaží prispôsobiť neustále sa meniacim podmienkam okolia, v ktorých sa práve nachádza. Stres sa stal každodennou súčasťou života a odpoveď naň je u každého človeka iná. Záleží na genetickej predispozícii, prístupe k životu, výchove a ďalších faktoroch. Je dokázané, že podnet primeraný pre zdravého človeka môže byť nadmerný pre oslabený organizmus. A v súhre všetkých vymenovaných okolností sa aj dôsledky stresu na jedinca líšia.

Výskyt

Viac ako tretina Slovákov sa nedokáže vyrovnať so stresovou situáciou. Zvýšenému stresu čelí 7 z 10 ľudí, patria sem aj 18- až 29-roční. Najhoršie znáša stres veková kategória tesne pred dôchodkom, teda 50- až 64-roční. 8 zo 100 Slovákov má extrémne vysoké stresové zaťaženie. (zdroj www.dovera.sk)

Príznaky

Znížená odolnosť voči bežným nákazám (prechladnutia, herpes); žalúdočné problémy, plynatosť a nadúvanie, zápcha, hnačka alebo syndróm podráždených čriev; bolesti hlavy, migrény; chvejúce sa očné viečko; búšenie srdca; neprimeraná únava (k vykonávanej činnosti); podráždenosť, nervozita, časté preexponované reakcie na bežný podnet/akciu (zvýšený hlas až krik), neschopnosť sústrediť sa, problémy s pamäťou, úzkosť, depresívne stavy; zmeny hmotnosti; strnutie svalov; zvýšená kazenie zubov; nervózne zvyky (obhrýzanie nechtov, poklepávanie rukou alebo nohou).

Podrobnosti

Balík Stres obsahuje 8 testov. Poskytne pohľad na stav základného metabolizmu, imunity a viacerých hormónov, ktoré sa zúčastňujú v stresovej kaskáde. Stres ovplyvňuje zdravotný stav organizmu na všetkých úrovniach. Krátkodobo pôsobiaci stres má pre organizmus aj mnoho pozitívnych funkcií, nezriedka zabraňuje poškodeniu či zničeniu organizmu. Zdravotným problémom je dlhodobé trvalé pôsobenie stresu alebo opakované časté pôsobenie krátkodobého stresu neprimeranej intenzity, ktoré organizmus vyčerpáva, a nastoľuje vhodné podmienky pre rozvoj civilizačných ochorení.

Zoznam

Krvný obraz s diferenciálom

Železo

Horčík

C-reaktívny proteín (CRP)

Kortizol

Glukóza

Aldosterón

Metanefrín