Balík testov: <b>Srdce</b>

Balík testov: Srdce

 

Význam testovania

Ochorenia srdca a ciev, ktoré dnes postihujú čoraz mladšie vekové skupiny, žiaľ, často vedú k smrti. Patria sem: vysoký krvný tlak, chlopňové chyby, poruchy srdcového rytmu, infarkt myokardu (neokysličenie srdca), ischemická choroba srdca (ochorenie koronárnych tepien, ktoré vyživujú srdce), reumatická choroba srdca. Okrem tradičných rizikových faktorov úlohu zohráva aj genetika (výskyt srdcovo-cievnych ochorení v rodine).

Výskyt

Počet úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia v Európe je vyšší ako 50 %.

Príznaky

Krátke epizódy náhlej celkovej slabosti, mdloby, závrat až krátkotrvajúce bezvedomie, zadýchavanie pri námahe alebo chôdzi do kopca, zhoršenie dýchania v ľahu alebo v predklone, kašeľ pri sprchovaní a fyzickej aktivite, pocity búšenia srdca, studené končatiny, opuchy nôh, členkov a chodidiel, opuchy okolo očí.

Podrobnosti

Nadmerná konzumácia nekvalitných potravín, súvisiaca nadváha a obezita, sedavý spôsob života, depresia, nadmerný príjem alkoholu, fajčenie a vplyv trvalého stresu – tieto faktory definujú dnešný život starších aj mladších ľudí na Slovensku. Zároveň predstavujú priamu cestu k ateroskleróze (hromadeniu usadenín v stenách ciev), poruchám metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín, ktoré urýchľujú rozvoj chorôb srdca – bez ohľadu na vek. Srdce plní v tele úlohu nepretržite pracujúceho čerpadla na podporu obehu krvi cievami. Energiu dodávajú elektrické impulzy, vznikajúce priamo v prevodovom systéme srdca. Dôležitou súčasťou srdca sú aj chlopne (vrátka), udržujúce tok krvi správnym smerom. Porucha funkcie ktorejkoľvek časti srdca spolu s nezdravými cievami ovplyvní výsledné množstvo krvi vo všetkých orgánoch tela (mozog, pečeň či prsty na nohách nevynímajúc). Balík Srdce obsahuje súbor testov na prevenciu či diagnostiku faktorov srdcovo-cievnych ochorení.

Zoznam

Krvný obraz s diferenciálom

Fibrinogén

Sodík

Draslík

Cholesterol

Triacylglyceroly

Lipoproteín (a)

Homocysteín

Fruktozamín