Petra Feriková

Petra Feriková

Psychológ

Vyše pol dekády sa venuje sociálno-pychologickej práci a poradenstvu marginalizovaných skupín vo Viedni. Jej profesijná orientácia je postavená na pravidelnom vzdelávaní a orientovaná na dlhodobé a efektívne riešenie problémov klientky/klienta, ako i zvládanie akútych a krízových situácií.

Expertíza:
Smútkové poradenstvo, poradenská psychológia, osobný mentoring, Jungovská psychoterapia, autogénny tréning

Dĺžka praxe:
10 rokov

O mne

S niekoľkoročnými skúsenosťami v psychosociálnom prostredí s multikulturálnym zázemím sa venujem poskytovaniu psychologického poradenstva, terapii a analýze a supervízii pre psycho-sociálne odbory, v slovenskom a nemeckom jazyku. Po štúdiu psychológie na Slovensku nasledovala 4-ročná prax v penitenciálnom prostredí ako väzenská psychologička v ČR i SR. Následné presťahovanie do Viedne sprevádzala atestácia v Zdravotnej a klinickej psychológii v inštitúte AAP Wien a otvorenie vlastnej praxe. Od roku bolo 2010 dianie v mojom profesnom i osobnom živote sprevádzané výcvikom v analytickej psychológii - tzv. Jungiánska psychoterapia (hlbinná).

Tieto služby Vám prináša

Diagnose.me Copyright © Diagnose.me 2020. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania
Verejný prísľub pre klientov NN

  • NN Životná poisťovňa, a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  • www.nn.sk