Martin Miler

Martin Miler

Psychológ

Má za sebou viac ako 10 000 hodín psychoterapeutickej praxe, 2 500 hodín poradenskej praxe, 1 000 hodín lektorskej/facilitátorskej praxe. Bol členom Rady a Prezídia Slovenskej komory a neskôr jej prezidentom. Pracuje s negatívnymi emóciami, psychohygienou a nastavením denného harmonogramu.

Expertíza:
Psychoterapia zameraná na emócie, psychoterapia zameraná na človeka, psychológia interpersonálnych vzťahov, katatýmno – imaginatívna psychoterapia

Dĺžka praxe:
18 rokov

O mne

Vzdelával som sa v Psychoterapii zameranej na človeka v PCA Inštitúte Ister Bratislava (1998 – 2001), v Katatýmno-imaginatívnej psychoterapii v Slovenskej Spoločnosti pre Katatýmne Imaginatívnu Psychoterapiu (2006 – 2011). Mám ukončenú špecializáciu z klinickej psychológie na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite (2000 - 2003). Absolvoval som vzdelávanie v Integratívnom koučingu a kľúčových kompetenciách podľa štandardov Medzinárodnej federácie koučou (ICF) v spoločnosti doubleB (2012 – 2013), v Terapii zameranej na emócie u prof. Leslie Greenberga, PhD. z York University v Toronte v Kanade a doc. Ladislava Timuľáka, PhD. z Trinity College Dublin (2014 – 2015), Positive Psychology, Dr. Barbara L. Fredrickson, The University of North Carolina at Chapel Hill, Coursera Course Certificates (máj 2016).

Tieto služby Vám prináša

Diagnose.me Copyright © Diagnose.me 2020. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania
Verejný prísľub pre klientov NN

  • NN Životná poisťovňa, a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  • www.nn.sk