Oncompass Medicine

Schválenou Odbornou lékařskou komisí dne %d jedli%

Oncompass Medicine

Switzerland

Instituce ONCOMPASS ™ pomáhá onkologickým pacientům a ošetřujícím lékařem najít nejvhodnější personalizovanou léčbu rakoviny. Naše metoda je založena na molekulární diagnostice, využívá jedinečný softwarový nástroj řízený umělou ineligenciou, která zpracovává a aplikuje vědecké objevy a zkušenosti z světa. ONCOMPASS ™ pomáhá onkologickým pacientům a ošetřujícím lékařem najít nejvhodnější personalizovanou léčbu rakoviny. Naše metoda je založena na molekulární diagnostice, využívá jedinečný softwarový nástroj řízený umělou ineligenciou, která zpracovává a aplikuje vědecké objevy a zkušenosti z světa.

Consultation Report
1500
Času dodání
5 prac. dní
Video Consultation
100
O nás

OncompassTM Medicine je mezinárodní molekulární diagnostická služba poskytující terapeutické informace a relevantní podklady k upřesnění onkologické diagnózy, která pomáhá onkologům definovat pro pacienta nejvhodnější strategii léčby rakoviny a pacientovi najít nejlepší personalizovanou léčbu rakoviny založenou na jedinečné klinické interpretaci výsledků molekulární diagnostiky. Oncompass Molecular tumour Board vyvíjí informační technologie, metody a systémy na výběr správné molekulární diagnostiky a poskytuje klinickou interpretaci molekulárních genetických rakovinných změn. Oncompass ve spolupráci s onkology poskytuje relevantní molekulární a klinické informace pro hodnocení léčebných možností a pomáhá pacientům získat přístup k novým terapiím a klinickým testům. Oncompass prostřednictvím své pobočky Oncompass Medicine Maďarsko založené v roce 2003 nebo ve spolupráci s partnerskými německými nebo americkými laboratořemi poskytuje i nejmodernější NGS multigénové testy a FISH testy, jakož i IHC pro onkologických pacientů v Evropě. Oncompass funguje prostřednictvím švýcarské a maďarské pobočky, do kterých přicházejí vzorky z celé Evropy. Nedávno Oncompass rozšířil síť svých poboček, resp. navázal spolupráci s distributory v Rumunsku, České republice, Bulharsku, Polsku, Rakousku, Německu, Rusku a Turecku. V roce 2018 plánuje spustit v USA svůj nový klinický podpůrný rozhodovací system - speciální kalkulačku Oncompass Precision Medicine Calculator, která pracuje na bázi cloud computingu. Kalkulačka využívá patentované algoritmy a umělou inteligenci pro zpracování velkého počtu nových vědeckých a klinických údajů od tisíců pacientů a na jejich základě vyhledává nejvhodnější a nejúčinnější léčbu. Oncompass Medicine, kterou před čtrnácti lety založili dva lékaři a jeden výzkumný pracovník, byla už několikrát během své existence první institucí, která použila molekulární diagnostiku na podporu klinického léčení rakoviny. Například v roce 2003 poprvé v historii pacient dostal cílenou terapii, která korespondovala s jeho EGFR "driver" genovou mutací. Díky ní přežil další roky bez progrese. Dr. Istvan Peták, PhD. se jako přednášející pravidelně účastní mezinárodních konferencích zaměřených na personalizovanou onkologii a molekulární diagnostiku (zúčastnil se např. na výroční konferenci Evropské společnosti pro medicínskou onkologii, nebo na konferenci Personalizovaný svět medicíny v San Francisku). Vlastníky Oncompassu jsou soukromé osoby (včetně renomovaných evropských vědců a lékařů a mezinárodních investorů v oblasti zdravotnictví) a PortfoLion (Fond rizikového kapitálu v rámci programu JEREMIE vyhlášeného Evropskou komisí).

Assoc. Prof. Istvan Petak, MD, PhD

SPECIALTIES: physician, molecular pharmacologist, expert in molecular oncology, trained in the US (Fulbright Scholar)  •  EXPERIENCE: 20 let
MD, Phd, founder and Scientific Director of Oncompass, molecular pharmacologist trained in the US (Fulbright Scholar) and in Hungary. He is a lecturer at the University of Illinois at Chicago, and at the Semmelweis University, Budapest. He is one of the pioneers of molecular diagnostics of targeted therapies worldwide, with several important publications (eg. in Nature Reviews Drug Disc., Journal of Mol. Diagn.). He is the inventor of the Precision Medicine Calculator, the first of its kind decision support program to help oncologists and patients to find the right personalized treatment strategy. He has been invited speaker in several international oncological conferences (eg. most recently at ESMO (European Society of Medical Oncology in 2017). He is a member of ESMO, ASCO (American Socitey of Clinical Oncology), Swiss Group for Clinical Cancer Research. He has also been advisory board member in global “molecular” boards of large pharma companies.
Licensures and memberships
  • n/a, Switzerland
Report languages

English, plus 22 languages with medical translation