We welcome Professor Springer in Diagnose.me team!

Alexander Springer, MD, Prof., is a Pediatric Urologist and Surgeon, Associate professor of Pediatric Surgery at the Medical University of Vienna, Fellow of the European Association of Paediatric Urology (FEAPU) and the Director of its European Certified Training Program. He is also the editor of the journal Frontiers of Pediatric Urology and a reviewer for a number of other medical journals. He has given many lectures as the invited speaker and have published numerous articles. His medical experience spans Austria, Egypt, Germany, Ireland, Spain, UK, and USA.

Skutočný príbeh s Diagnose.me

Časopis Plus 7 Dní prednedávnom uverejnil skutočný príbeh svojho redaktora,  Martina Domčeka, ktorý popísal osobnú skúsenosť so závažnou chorobou svojej dcéry a tiež skúsenosť so službou Diagnose.me, ktorá mu pomohla vyriešiť jeho ťažkú situáciu.

Čo sa udialo?

Redaktor Martin Domček odviezol svoju 14-ročnú dcéru na pohotovosť, potom, čo jej neprechádzali bolesti žalúdka a hlavy. Dievča dokonca začalo miestami strácať vedomie. Lekári na urgentnom príjme si ju po zvážení nechali celú noc na pozorovanie. Keďže ráno extrémne bolesti pretrvávali a pridali sa k nim aj problémy s rovnováhou a koordináciou pohybov očí, lekári odporučili návštevu neurológa.

Nasledovala celá séria vyšetrení – krvné testy, EKG,  tomografia, rentgen, magnetická rezonancia, meranie očného tlaku, endokrinológ…  Všetky testy však boli negatívne, výsledky v norme. Až na jeden – lumbálnu punkciu, ktorá diagnostikuje zápal mozgových blán alebo zápal mozgu.

Ako uviedol pán Domček, následná liečba silnými antibiotikami síce zaberala, stále však nenachádzali jasnú odpoveď ohľadom diagnózy jeho dcéry: “Už prvé vzorky obsahovali zápalové markery. Podozrenie samozrejme padlo na meningitídu alebo encefalitídu. Ibaže pôvod choroby sa nepodarilo určiť, dokonca ani to, či je bakteriálny alebo vírusový. Preto sa v liečbe pokračovalo pôvodným spôsobom, pomocou širokospektrálnych antibiotík v kombinácii so silnými liekmi na bolesť a liekmi, tlmiacimi úzkostné stavy. Takými, ktoré by možno dieťa ani nemalo brať. Ale zaberali.  Stále však pretrvávali silné bolesti hlavy a nekontrolovaný tras v pravej dolnej a hornej končatine, ktoré navyše boli tak oslabené, že pre dcéru bol problém čokoľvek držať v ruke. A diagnóza stále nebola známa, každý deň sme si od lekára vypočuli rovnakú nepríliš konkrétnu odpoveď.”

Aký bol ďalší postup?

Po niekoľko týždňovom období neistoty pri stanovovaní diagnózy, odporučila pánovi Domčekovi jeho známa službu Diagnose.me, prostredníctvom ktorej majú pacienti možnosť konzultovať špičkových lekárov z celého sveta.

Skúsenosť so službou Diagnose.me popisuje pán redaktor nasledovne:

“Keďže bol problém so stanovením diagnózy, hľadali sme niekoho, kto výsledky neposudzuje rutinne, alebo robí aj aktívny výskum a je teda zameraný nielen na posudzovanie výsledkov, ale aj na hľadanie riešenia v neštandardných situáciách. Tu sme si zvolili ako kritérium aj publikačnú a vedeckú činnosť, voľba napokon padla na rakúsku profesorku, ktorá je zároveň aktuálnou predsedkyňou Európskej spoločnosti neurorádiológie – diagnostickej a intervenčnej (ESNR), prednáša na Zdravotníckej univerzite vo Viedni a stále sa venuje aktívnemu výskumu.

Majda Thurnher
Majda Thurnher, Prof., MD

Posudok v rozsahu šiestich strán sme (preložený) dostali presne na štvrtý pracovný deň. Dôležité na ňom je, že je písaný tak, aby mu porozumel aj laik, nie čisto odborným žargónom. Jeho súčasťou bol presný popis vybraných záberov z CT a MR a predovšetkým v bodoch napísaný návrh, čo všetko by sa ešte mohlo a malo vykonať tak, aby bolo možné presnejšie stanoviť príčinu choroby, respektíve vylúčiť najnebezpečnejšie diagnózy, ktoré by mohli prípadne ohroziť život. Jeden zo šiestich záverov posudku bolo napríklad potvrdenie vylúčenia meningitídy a enecefalitídy, spôsobenej infekciou.

S týmto posudkom sme išli za ošetrujúcim lekárom, samozrejme s obavami, či sa k nemu nepostaví arogantne s pocitom, že narúšame jeho odbornú autoritu. Našťastie sa tak nestalo, postavil sa k nemu konštruktívne.

V našom prípade bola napokon pracovná diagnóza napokon stanovená ako autoimunitná encefalitída. Pri nej spôsobil opuch mozgu vlastný imunitný systém, pričom organizmus vytvára protilátky, ktoré začnú útočiť na receptory neurotransmiterov, čiže prenášačov nervových impulzov. Ide o relatívne novú diagnózu, známu približne od roku 2005. Napokon sme sa s príznakmi choroby ocitli nakrátko v nemocnici ešte pred Vianocami, odvtedy sa stav dcéry stabilizoval dúfame, že dlhodobo.”

Pán redaktor sa ďalej o téme zhováral aj s našim riaditeľom, Lukášom Alnerom.

Lukáš Alner, CEO Diagnose.me
Lukáš Alner, CEO Diagnose.me

Koľko ľudí doteraz službu Diagnose.me využilo a aký je trend?

Služba Diagnose.me je medzinárodná služba (zakladatelia sú Slováci, firma ma sídlo v Holandsku). Spustili sme ju najprv v angličtine, španielčine a ruštine a až neskôr sme pridali aj slovenčinu. Momentálne ju používajú pacienti zo 60 krajín (prekladáme do 25 jazykov). Na Slovensku sme pomohli už vyše 1 000 pacientom. Najväčší záujem je asi z Veľkej Británie, ale aj iných západných krajín Európy, z Ázie (hlavne blízkeho východu), ale aj USA či Austrálie.

Ako vyzerá prípadná spolupráca s poisťovňami – v Česku ma totiž pacient oficiálne právo na “druhý názor” a poisťovne túto službu preplácajú…

Naša služba nie je hradená zdravotnými poisťovňami. Spolupracujeme však so životnými poisťovňami, ktoré ju začínajú ponúkať formou pripoistenia. Dúfam, že jedného dňa sa dokážeme dohodnúť aj so zdravotnými poisťovňami, zatiaľ sa nám to nepodarilo.

V portfóliu máte renomovaných lekárov, aké sú kritéria výberu?

Spolupracujeme s lekármi, ktorí sú úzko špecializovaní. Dokonca tak úzko, že často v nemocnici pacienta (alebo dokonca v krajine), tak úzko špecializovaný odborník nie je (vzhľadom na zdravotný systém, alebo jednoducho veľkosť krajiny). Čiže oslovujeme lekárov, nemocnice, alebo centrá excelencie, kde majú dlhoročné skúsenosti a nadštandardne výsledky s diagnostikou a liečbou konkrétneho ochorenia (často sú to univerzitné nemocnice zo západnej Európy a USA, kde majú výskum v nejakej špecifickej oblasti).

Kontrolujete a posudzujete nejako kvalitu ich práce?

Samozrejme. Keď som rozbiehal službu, hľadal som ľudí, ktorí majú medzinárodne skúsenosti s telemedicínou a poznajú procesy zo západných nemocníc. Tak som sa dostal napr. k  Dr. Erikovi Ranschaertovi, belgickému expertovi ktorý mal okrem medicínskych skúsenosti aj skúsenosti z odboru telerádiológie. Ten sa stal našim medicínskym riaditeľom a spolu sme nastavili procesy postavené na troch pilieroch:

  1. veľmi starostlivo vyberáme lekárov s ktorými spolupracujeme (za to je zodpovedná naša odborná lekárska komisia zložená zo siedmych medzinárodných expertov, šéfov stavovských organizácii)
  2. Vybraných lekárov trénujeme, ako písať “naše” posudky, aby boli zrozumiteľné pre laika
  3. Posudky ktoré od nás odchádzajú kontroluje nás medicínsky riaditeľ, alebo lekárska komisia.

Ako to vyzerá s oblasťami konzultácii? Budete, resp. nejako rozširujete uhol záberu?

Pred troma rokmi sme ponúkali konzultácie iba v oblasti rádiológie. Odvtedy sme náš záber podstatne rozšírili a ponúkame v podstate všetky dôležité špecializácie – od onkológie, neurológie, ortopédie až po pediatriu.

Za relatívne vyššiu sumu si možno objednať aj lekárske konzílium – akú má formu?

Áno, to je relatívne novinka. Keďže mnohé prípady sú komplexné, často pacient nepotrebuje názor len jedného špecialistu. Preto sme zaviedli konziliárne posudky, kde prípad posudzujú viacerí špecialisti,  napr. sa môže jednať o onkologický prípad a ponúkneme onkológa, rádiológa, chirurga či patológa, ktorí cez naše špeciálne rozhranie spoločne posúdia podklady a spoločne napíšu komplexnú správu s konkrétnymi návrhmi a postupmi.

Druha možnosť je – keď sa jedná o naozaj zložitý medicínsky prípad –  klientovi odporučíme viacerých expertov z jednej špecializácie: môže sa napr. jednať o prípad, kde sa miestni lekári nevedia zhodnúť či operovať, alebo nie (napr. ortopedicky problém). Nezávisle ho napríklad ukážeme trom expertom a ak sa viacerí zhodnú pre jednu z možných alternatív liečby, ponúkame tak pacientovi najobjektívnejšie riešenie.

Professor Martin Schuhmann, distinguished neurosurgeon, joins Diagnose.me

Martin U. Schuhmann, MD, Prof., PhD has over 15 years experience in neurosurgery. He studied medicine at the Universities of Göttingen (Germany) and Vienna (Austria) following which he gained training in neurosurgery at Nordstadt Hospital, Hannover Medical School.

Martin U. Schuhmann, MD, Prof., PhD
Martin U. Schuhmann, MD, Prof., PhD

After a fellowship in pediatric neurosurgery at Children‘s Hospital of Michigan, he worked as a consultant neurosurgeon in Leipzig. In 2007 he took up a position at the University Hospital of Tübingen, where he is currently Head of Pediatric Neurosurgery Section, Head of Peripheral Nerve Surgery and Head of Adult Hydrocephalus Program. He also acts as Speaker of the Center of Neurofibromatosis within the Centre of Rare Diseases – University Hospital of Tübingen, one of the few large NF centers in Germany.

He has issued 146 publications and has research interests in spanning hydrocephalus pathophysiology, endoscopy, shunt technology, pediatric neuro-oncology, traumatic brain injury and ICP and autoregulation monitoring. He is internationally active in the European and International Societies of Pediatric Neurosurgery. He was Secretary of 14th International Conference on Intracranial Pressure and Brain Monitoring, Tübingen, 2010 (ICP2010) and has served as Speaker for the Section of ICP, CBF and Hydrocephalus of the Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) from 2011-2014.

Get a medical advice here: https://www.diagnose.me/en/specialists/martin-schuhmann

Patient’s story: Dr. Bartsch from Diagnose.me helped me understand my mom’s diagnosis

“I am very satisfied with the Diagnose.me service and would certainly recommend it. I am happy that there is a reliable service that a patient can turn to in hard times.”

Ivana Tedlova, Slovakia
Ivana Tedlova, Slovakia

My mom fell sick and was diagnosed with a stage IV lung cancer. My world collapsed. Immediately, I started looking on the internet about her illness so that I could somehow help her. Unfortunately, my medicine knowledge is poor and the local doctor seemed professional. Moreover, the doctor was talking mostly only to my mom, who can no longer interpret the information very well and we remained in the dark. After the last time the local doctor was unwilling to meet with me, I started looking for an explanation from another oncologist. He recommended further examinations and re-diagnosis. However, I was unable to make a decision and was afraid if I understood him properly.

This is when I contacted Diagnose.me.
The Diagnose.me oncologist explained the diagnosis and treatment in detail and confirmed that further examination is necessary as well. Professor Bartsch’ report helped me to better understand the diagnosis and prepare for further discussion with my mom’s oncologist. I also had some follow up question for the professor and he answered very promptly.

Prominent Cardiologist Professor David E. Newby, joins Diagnose.me

Professor David Newby graduated from the University of Southampton with a Bachelor of Science and Bachelor of Medicine degree in 1991. He has worked in Edinburgh for over 20 years and obtained Doctorates in Medicine, Philosophy and Science. Professor Newby is British Heart Foundation John Wheatley Chair of Cardiology at the University of Edinburgh, Director of Research and Development for NHS Lothian, Director of the Wellcome Trust Clinical Research Facility, Director of the Clinical Research Imaging Centre, and a Consultant Interventional Cardiologist at Royal Infirmary of Edinburgh. He is the recipient of a Wellcome Trust Senior Investigator Award.

Professor Newby has major interests in experimental medicine and the advanced imaging of cardiovascular disease including coronary heart disease, aortic stenosis and heart failure. He has held two British Heart Foundation Programme Grants exploring the atherothrombotic effects of air pollution, and has interests in the interaction between cardiac and respiratory diseases. He has been involved in several multicentre trials and has played a major role in the conduct of the SALTIRE (Scottish Aortic stenosis Lipid lowering Trial, Impact on REgression) and 3CPO (Health Technology Assessment trial of non-invasive ventilation for acute cardiogenic pulmonary oedema) trials. He is Chief Investigator for the SCOT-HEART trial funded by the Chief Scientist Office; a national multicentre randomised controlled trial of computed tomography coronary angiography in patients attending the Rapid Access Chest Pain Clinic. He is also Chief Investigator of the National Institute for Health Research Efficacy and Mechanism Evaluation-funded MA3RS study: a multicentre trial of magnetic resonance imaging in abdominal aortic aneurysms.

For his research, Professor Newby was awarded the British Association of Pharmaceutical Physicians’ Prize, the Croom Lectureship (Royal College of Physicians, Edinburgh), the BUPA research award for the best emerging clinical researcher in the UK, the John French Award (British Atherosclerosis Society), the Goodall-Strickland Medal (British Cardiovascular Society), the Parmley Prize (American College of Cardiology) and BMJ Research Awards 2014. He has written several successful educational books that have received major national awards (British Medical Association Book Awards, Highly Commended: Coronary Heart Disease: Your Questions Answered; Society of Authors, First Prize (Richard Asher Prize): Cardiology: An Illustrated Coloured Text). For his research, he and the British Heart Foundation Centre for Cardiovascular Science were awarded the Queen’s Anniversary Prize 2014-2016.

Professor Newby is Associate Editor of Heart and Chair for the development of the Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) guidelines for the management of acute coronary syndromes.

Patient’s story: Diagnose.me has outperformed a prestigious US healthcare system

Lisa H. is a patient from the United States with a chronic illness, frequently undergoing MRI and CT scans.  Even though Lisa works in the medical industry, she has struggled for years to receive a correct diagnosis. Over the years, she has challenged a number of diagnostic interpretations by requesting a second opinion from a separate specialist and in the most instances, the initial reports were found to be incorrect. This is when she found Diagnose.me.  

“Given my experiences with a high rate of MRI and CT scan interpretation error, I felt it would be prudent to obtain two separate reads for every scan and compare reports accordingly. This was my own approach to improving the quality of my own healthcare.”

A year ago, Lisa started using Diagnose.me as her second opinion service.  Over the past 12 months, she has had 3 MRIs and 3 CT scans interpreted by Diagnose.me specialists.  She has consistently found the quality of the analysis to be superior to information she has received from in the United States.

“Diagnose.me has consistently outperformed a prestigious healthcare system. I am super impressed with the quality of service Diagnose.me offers.”  

Most recently, Lisa was experiencing swelling and arm pain.  After an MRI, no conclusive diagnosis was offered. She consulted Dr. Valentin Sinitsyn, a Diagnose.me cardio-vascular specialist.

Dr. Valentin Sinitsyn
Dr. Valentin Sinitsyn

Dr. Sinitsyn  identified two deep vein thrombus (blood clots) and recommended a follow up ultrasound. The ultrasound did confirm the presence of the blood clots and led to a definitive diagnosis. Lisa was suffering from an anticoagulation failure and developing many clots.  This potentially life threatening condition required a hospital treatment.

“I will be forever grateful to Dr. Sinitsyn for catching those blood clots on the MRI. Had he not seen those clots, I could have suffered even more clots, or I could have even lost my life. Diagnose.me is much needed service. I look forward to a continued relationship with Diagnose.me. I am a customer for life.”

Patient’s story: Doctor’s Second Opinion Revealed Untreated Fracture

Ivan Kulich from Slovakia approached Diagnose.me with the case of his 85 year old grandmother Elena. She accidentally fell in the bathroom and broke her arm. Surprisingly, her problem was not with the arm.

She was complaining about the strong pain in her right ankle. She broke it 10 years previously, in the same place, and her family was afraid that the fracture had reopened. Local doctors took an X-ray but didn’t confirm any fracture. Ivan says:

“I felt that the doctors didn’t pay enough attention to our problem. I agree that identification of fractures with older people can sometimes be complicated, but it seemed that the doctors didn’t even try.“

Ivan Kulich
Ivan Kulich contacted Diagnose.me on behalf of his grandmother.

Ivan’s grandma kept complaining about the pain in her ankle which was swollen, painful and also a large hematoma had appeared on it. After some time the swelling and hematoma receded, but Elena still felt pain which was radiating into her fingers. The pain was so intense that she wasn’t able to walk.

Inspired by his brother’s advice about a second opinion, Ivan decided to contact Diagnose.me and have the X-ray image of the ankle reviewed. He wanted to make sure that nothing had been missed and that the ankle was not broken. Austrian specialist for musculoskeletal imaging Dr. Claudia Schueller-Weidekamm sent him a reply with the report within two days. It described in detail several findings relevant to the age and also identified a small fracture in the ankle area. Dr. Claudia Schueller-Weidekamm recommended the patient should rest until the fracture had healed. Ivan concludes:

“I’m very happy that there is a service like Diagnose.me. It’s definitely worth investing in a service where they give you enough attention. My grandmother definitely deserves it.“

S lekármi z Diagnose.me budú konzultovať aj rádiologické strediská – pilotná spolupráca sa týka MR prsníkov

Cieľom online platformy www.diagnose.me je sprístupniť lekársky názor špecialistov pacientom z celého sveta. Okrem toho nedávno nadviazala prvú spoluprácu, kde jej špecialisti budú poskytovať svoj odborný názor priamo aj ďalším lekárom.

Novo nadviazaná spolupráca sa týka zatiaľ špecificky MR vyšetrení prsníkov, ktoré na Slovensku zatiaľ nie sú pri skríningu vysokorizikových pacientiek bežné. V prípade potreby a na vlastné náklady budú tieto vyšetrenia so špecialistami z Diagnose.me konzultovať 3 pracoviská zo skupiny Pro Diagnostic Group: Dr. MAGNET s.r.o., pracovisko Kramáre, Pro Magnet s.r.o., pracovisko Košice, MR Žilina, s.r.o.

Tie sa len nedávno stali súčasťou novo navrhovaného programu súvisiaceho práve so skríningom karcinómu prsníka u vysokorizikových pacientiek, pri ktorom sa využíva MR-mamografia. Nová iniciatíva sa volá SKRIMS – Skríningové MR prsníkov u vysokorizikových pacientiek na Slovensku a možnosť konzultovať vyšetrenia MR prsníkov medzi slovenským lekárom a lekárom z Diagnose.me by mala byť v krátkej budúcnosti do tohto programu zakomponovaná.

.

„Aj rádiológ s dlhoročnou praxou neváha konzultovať svoj názor zo skúseným kolegom zo špičkového rádiologického pracoviska.“

Uviedol MUDr. Belan, PhD., ktorý je v súčasnosti vedúci lekár pracoviska magnetickej rezonancie Dr. Magnet.

Rádiológovia zo slovenského pracoviska majú k dispozícii viac ako desiatku svetových odborníkov, medzi ktorými je napríklad aj profesor Pascal Baltzer z fakultnej viedenskej nemocnice Allgemeines Krankenhaus. Ten pracoval v užšom tíme profesora Wernera A. Keissera – priekopníka práve v MR zobrazovaní prsníkov.

.

„Táto spolupráca ukazuje, že aj skúsení odborníci neváhajú ďalej konzultovať niektoré prípady a pýtajú si ďalší názor od kolegov. Postupne by sme chceli takéto spolupráce rozšíriť aj o iné špecifické zamerania – napríklad o neurorádiológiu, kostné nádory a rakovinové ochorenia prostaty.“

Dodal Lukáš Alner, CEO a spoluzakladateľ Diagnose.me.

Špecialistov z Diagnose.me na zobrazovanie prsníkov však môžu osloviť aj samotné pacientky prostredníctvom tejto stránky, kde môžu získať ich odborný názor už do jedného dňa.

A Second Opinion can make a Key Difference in Successful Treatment

Meet Dr. Florian Wolf, Diagnose.me expert on Cardiac Imaging, Vascular Imaging and Oncological Radiology and find out what does he thinks about second medical opinion:

Dr_Wolf
Florian Wolf, MD, Prof.

For me a real challenge in radiology is to detect a subtle secondary finding which is important but not the primary finding of the case. In some cases these secondary findings are clinically important and responsible for the patient’s symptoms.

In cardiac CT examinations of reduced quality due to artifacts, it is often tricky to read all the different phases of the ECG-cycle to get all the relevant information regarding the coronary arteries and all other cardiac structures. In cardiac MR examinations you sometimes have up to 50 sequences in one patient, which means you have to collect a huge amount of information in order to detect all findings.

Some weeks ago I got the CT images of a patient with 3 colorectal liver metastases. Over the last few years he had 22 cycles of chemotherapy with no chance of a curative therapy. I checked the size and location of the metastases and recognized that a curative therapy would be possible in this patient.

A few days later I did a portal vein embolization on the patient to induce a left liver lobe hypertrophy, and 4 weeks later the right liver lobe with the metastases was surgically resected successfully without complications. The patient is now free of symptoms and free of metastases.

Diagnose.me is a very professional, international service with experts from all over the world. Scrolling through the specialists offering their services on Diagnose.me is like exploring a Who’s Who of radiology.