Oncompass Medicine

Одобрен от Консултативния медицински съвет на Diagnose.me на 04 Aug 2017

Oncompass Medicine

Switzerland

Институция ONCOMPASS™ помага на пациенти, болни от рак, и на лекуващите ги лекари да намерят най-подходящото персонализирано лечение на рак. Нашият метод се основава на молекулярна диагностика и прилага уникален софтуерен инструмент, задвижван от изкуствен интелект, за обработка на научни открития и опити по… ONCOMPASS™ помага на пациенти, болни от рак, и на лекуващите ги лекари да намерят най-подходящото персонализирано лечение на рак. Нашият метод се основава на молекулярна диагностика и прилага уникален софтуерен инструмент, задвижван от изкуствен интелект, за обработка на научни открития и опити по…

Този специалист приема педиатрични случаи.
Доклад за консултация
1500
Време за доставка
5 работни дни
Video Consultation
100
За нас

ONCOMPASS™ Медицина е международна, базирана на терапевтична информация диагостична и подпомагаща решение услуга за прецизна онкология, която помага на онколози да се определят най-подходящата стратегия за лечение на рак на пациентите си и подкрепя пациентите да намерят достъп до най-добрите персонализирани терапии на базата на уникален клинично тълкуване на молекулярни диагностични резултати.

Съветът за молекуларен тумор Oncompass разработва методи и системи за информационни технологии за избор на правилната молекулярна диагностика и предоставя клинична интерпретация на молекулярните генетични изменения на рака.

Oncompass сътрудничи с онколози да предоставят уместна молекулярна и клинична информация, за да се преценят възможностите за лечение, помага на пациентите да получат достъп до нови терапии и клинични проучвания.

Чрез своя филиал, Oncompass Медицина Унгария, основан през 2003 г., или чрез своите немски и американски лаборантни партньори, Oncompass може да осигури също така най-висококачествени, NGS-базирани мулти-геномни и FISH тетове и IHC за болни от рак в Европа.

Oncompass оперира чрез швейцарско и унгарски предприятие, за да получава проби от цяла Европа. Наскоро компанията разшири присъствието си чрез филиали или дистрибутори в Румъния, Чехия, България, Полша, Австрия, Германия, Русия и Турция и планира да навлезе в САЩ през 2018 г. с нова клауд базирана система за подпомагане вземане на решение, наречена the Precision Medicine CalculatorTM. Калкулаторът използва патентовани алгоритми и изкуствен интелект да обработва хиляди нови научни и клинични доказателства на хиляди пациенти, за да намери най-добрите налични възможности за лечение.

Oncompass Медицина, основана преди 14 години от двама лекари и един научен изследовател, няколко пъти в историята си е била пионер в използването на молекулярна диагностика за подпомагане на стратегиите за клинично лечение на рак. Така например, през 2003 г., за първи път в историята, пациент получава таргетирана терапия, която съответства на неговата мутация на EGFR ген. Лечението води до оцеляване в продължение на години без прогресия на заболяването. Един от основателите, д-р Ищван Петак, е редовен лектор на международни конференции за персонализирана онкология и молекулярна диагностика (напр. на годишната конференция на Европейската асоциация по медицинска онкология, или на Световната конференция по персонализирана медицина в Сан Франциско).

Oncompass е собственост на частни лица (включително реномирани европейски учени и лекари, и международни здравни инвеститори) и PortfoLion, (инвестиционен фонд по програмата JEREMIE на Европейската комисия).

Assoc. Prof. Istvan Petak, MD, PhD

SPECIALTIES: physician, molecular pharmacologist, expert in molecular oncology, trained in the US (Fulbright Scholar)  •  EXPERIENCE: 20 години
MD, Phd, founder and Scientific Director of Oncompass, molecular pharmacologist trained in the US (Fulbright Scholar) and in Hungary. He is a lecturer at the University of Illinois at Chicago, and at the Semmelweis University, Budapest. He is one of the pioneers of molecular diagnostics of targeted therapies worldwide, with several important publications (eg. in Nature Reviews Drug Disc., Journal of Mol. Diagn.). He is the inventor of the Precision Medicine Calculator, the first of its kind decision support program to help oncologists and patients to find the right personalized treatment strategy. He has been invited speaker in several international oncological conferences (eg. most recently at ESMO (European Society of Medical Oncology in 2017). He is a member of ESMO, ASCO (American Socitey of Clinical Oncology), Swiss Group for Clinical Cancer Research. He has also been advisory board member in global “molecular” boards of large pharma companies.
Лицензии и членства
  • n/a, Switzerland
Езици за отчитане

English, plus 22 languages with medical translation